Vystúpenia

Ples Ďakujeme 2013

Miesto: 
Slovensko- Košice

Silvester- Hotel Sitno

Miesto: 
Slovensko- Vyhne

Silvester- hotel Kormorán

Miesto: 
Slovensko- Šamorín

Press conference Gratz

Miesto: 
Rakúsko- Gratz

Flachau 7

Miesto: 
Rakúsko- Flachau

Flachau 6

Miesto: 
Rakúsko- Flachau

Flachau 5

Miesto: 
Rakúsko- Flachau

Flachau4

Miesto: 
Rakúsko- Flachau

Ball der technic

Miesto: 
Rakúsko- Graz

Stránky